Các giai đoạn phát triển chiều cao ở trẻ sơ sinh

Trong 4 giai đoạn phát triển chiểu cao của trẻ, ở độ tuổi 0 – 3 trẻ sơ sinh có tốc độ phát triển chiều cao nhanh nhất. Đây là một trong 3 giai đoạn vàng để phát triển chiều cao.

Nếu được chăm sóc tốt năm đầu tiên trẻ có thể tăng chiều cao thêm 25 cm, 2 năm tiếp theo mỗi năm tăng thêm 10 cm nữa. Tổng chiều cao trẻ tăng lên được trong độ tuổi này là 45 cm, chiếm khoảng 60% chiều cao trẻ đạt được trong tương lai.

Theo dõi thêm thông tin chi tiết tại https://nubesttall.vn/giai-doa....n-phat-trien-chieu-c

#nubesttallvn #tangchieucao