Chiều cao ngừng phát triển tuổi bao nhiêu?
Sau khi chào đời, mỗi chúng ta sẽ liên tục tăng chiều cao, đặc biệt ở 2 giai đoạn “vàng”: 3 năm đầu đời và tuổi dậy thì. Khi kết thúc dậy thì, bạn có thêm khoảng 2 - 3 năm để tiếp tục phát triển với tốc độ rất chậm rồi ngừng hẳn. Thời điểm ngừng cao của con người có sự nhanh - chậm khác nhau tùy vào giới tính, cụ thể: https://nubesttall.vn/dau-hieu....-ngung-phat-trien-ch

#nubesttallvn #tangchieucao